ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آزمایشات  مواد مخدر:

1-روش سریع :

با به کارگیری کیت های تشخیصی میتوان نتیجه آن کمتر از 5 دقیقه بدست می آید .هرچند که این روش دقت بالایی در میزان ونوع مصرف را نشان نمیدهد اما برای هر گروه ماده مخدر جداگانه کیتی وجود دارد که برای تشخیص سریع ماده مصرفی بسیار مناسب است .مهمترین ضعف این روش تداخل  دارویی است می تواند نتیجه آزمایش را مختل کند

2-روش کروماتوگرافی:

با این روش میتوان مواد مخدر رابا دقت بسیار بالایی تشخیص داد در این روش نیاز به صرف وقت وهزینه بیشتری برای انجام تست می باشد که معمولا در مواذد پزشکی قانونی کاربرد دارد.

مشاوره          پیشگیری و درمان          مراحل درمان          سم زدایی         مشاوره تلفنی              تماس با ما