ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


مشاوره غیرحضوری در زمینه ی خانواده:


در صورت بروز بحث یا مشکلی در خانواده مشاوران پاسخگو هستند.
مواردی از قبیل مشکلات زناشویی، مشکلات تربیتی کودکان، اختلاف با خانواده ی همسر و ... از این طریق قابل صحبت و رسیدگی هستند.
روان شناس در وهله ی اول به احساسات مخاطب اهمیت داده و او را به آرامش می رساند. به حرف های مخاطب گوش می دهد و الگوی تعامل فرد در خانواده را بررسی می کند تا بادرنظرداشتن نقش فرد مسایل او را طبقه بندی کند و او را در تسهیل درک و حل مسایل راهنمایی کند تا ارتباط موثری با دیگران برقرار کند.
روان شناس با تکنیک های شناختی و رفتاری روابط و نقش های اعضای خانواده را بازسازی می کند و خانواده را به فضای مطمئن تری برای پیشرفت همه ی اعضا ارتقا می دهد.


پیشگیری و درمان            مراحل درمان                    سم زدایی                 مشاوره تلفنی               تماس با ما